มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอร์ไพริฟอส
วิธีการใช้สารกำจัดแมลง 
คลอร์ไพริฟอส 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอต และไกลโฟเสต อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036
Mail : phorc_pct@hotmail.com