ข้อมูลวิชาการ ศวพ.พิจิตร.
การปลูกฟ้าทะลายโจร

มะนาวพันธุ์ พิจิตร1
 
อัญชัน เทพรัตน์ไพลิน 63

ถั่วฝักยาวพันธุ์ พิจิตร 3

KM เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สวพ.2
 
KMส้มโอ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สวพ.2
 
มะนาว พันธุ์ กวก.พิจิตร 2
 
มันเทศ พันธุ์ กวก.พิจิตร 3
 
ส้มโอ พันธุ์ กวก.พิจิตร 1
   
 
QR Code คู่มือการผลิตฟ้าทะลายโจร 
 
QR Code คู่มือการผลิตอัญชัน
  
พันธุ์รับรองพันธุ์แนะนำ
ปี 2556 ถั่วฝักยาว พันธุ์ พิจิตร 3ปี 2556 มะนาว พันธุ์ พิจิตร 1
ปี 2562 มันเทศ พันธุ์ กวก.พิจิตร 2  ปี 2559 กระเจี๊ยบเขียว พันธุ์ พิจิตร 1
 ปี 2562 อัญชัน พันธุ์ เทพรัตน์ไพลิน 63 
 ปี 2566 มะนาว พันธุ์ กวก.พิจิตร 2 
 ปี 2566 ส้มโอ พันธุ์ กวก.พิจิตร 1 
 ปี 2566 มันเทศ พันธุ์ กวก.พิจิตร 3 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036