“อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63” เป็นอัญชันที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และยังเป็นอัญชันที่ได้รับการรับรองพันธุ์ ให้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2561 อีกด้วย
.
ลักษณะเด่นของอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 มีดังนี้
.
--มีจำนวนกลีบดอกที่เท่ากัน จำนวน 5 กลีบ ซ้อนเวียนกัน (จำนวนกลีบดอกที่เท่ากัน จะส่งผลต่อน้ำหนักของผลผลิต)
--ดอกมีสีน้ำเงินเข้ม ให้ปริมาณสารแอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สูงกว่าพันธุ์ทั่วไป โดยมีสารแอนโทไซยานิน มากกว่า 70 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักกลีบดอกสด 100 กรัม
--อายุเก็บเกี่ยวสั้น เฉลี่ยน 6 วัน
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036