ส้มโอ พันธุ์ กวก.พิจิตร 1
ส้มโอพันธุ์ กวก.พิจิตร ๑
ให้ผลผลิตสูง รสชาติหวาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ ได้เสนอขอรับรองพันธุ์ส้มโอสายพันธุ์ท่าชัย ๓๒ เป็นประเภทพันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
๑.ให้ผลผลิตสูง น้ำหนักผลผลิตเฉลี่ยให้ผลผลิตเฉลี่ย ๒ ปี(อายุต้น ๖-๗ ปี) ๑,๒๒๕ กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนผลเฉลี่ย ๑,o๘๐ ผลต่อไร่ และน้ำหนักผล ๑.๑๖ กิโลกรัมต่อผล สูงกว่าพันธุ์ทองดี ที่ให้น้ำหนักผลผลิตเฉลี่ย ๗๔๓ กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔ จำนวนผลเฉลี่ย ๗๒๐ ผลต่อไร่ และน้ำหนักผล ๑.๙๔ กิโลกรัมต่อผล
๒.รสชาติหวาน มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้เฉลี่ย ๑๑.๖ องศาบริกซ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์ทองดีที่ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ ๑๐.๔ องศาบริกซ์
๓. เนื้อกุ้งสีขาวอมชมพูอ่อนและฉ่ำน้ำน้อย แตกต่างจากสัมโอพันธุ์ทองดีที่เนื้อกุ้งสีขาวอมชมพูและฉ่ำน้ำปานกลาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.056-990035 , 056-990040 โทรสาร 056-990036