เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อราชการ โทร.056-990035 , 056-990040