นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

12 คน

 สถิติเมื่อวาน

45 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

453 คน
10669 คน
137099 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

 
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates