นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

15 คน

 สถิติเมื่อวาน

45 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

456 คน
10672 คน
137102 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

 

งานวิจัยปีงบประมาณ 2559

 
การประเมินศักยภาพลูกผสมแวนต้าสามปอย
ศึกษาการเพิ่มชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ลิ้นมังกรด้วยโคลซิซิน
สำรวจ รวบรวม และศึกษาต้นคล้าในประเทศไทย
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแล
การจัดทำคู่มือการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแล
การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์บัว
เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตเมล็ด
เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอก
เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตราก
การปรับปรุงพันธุ์บัวหลวงสำหรับการผลิตเมล็ด
การปรับปรุงเผือกพันธุ์พิจิตร1 (Colocasia esculenta (L.) Schott.cv. Phichit1) โดยการฉายรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ
ผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของหัว Cormels เผือกพันธุ์พิจิตร 1 (Colocasia esculenta (L.)
ผลของรังสีแกมมาต่อการกลายพันธุ์ของหัว Cormels เผือกพันธุ์THA022 (Colocasia esculenta (L.) Schott. Var.THA022
การทดสอบพันธุ์เผือกเพื่อบริโภคสด
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ
การศึกษาและจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์(Ex situ)
เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพื่อการบริโภคสด
เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงเพื่อการบริโภคสด
การปรับปรุงพันธุ์พริกเหลืองทนทานโรคแอนแทรคโนส
การเปรียบเทียบพันธุ์ฟักข้าวลูกผสม
การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักข้าว
ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตมะกรูดเชิงพาณิชย์
การเปรียบเทียบสายต้นมะกรูดจากแหล่งต่างๆ
ศึกษาต้นตอที่เหมาะสมในการผลิตมะกรูดระยะที่ 2
การคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง(ระยะที่2)
การทดสอบสายต้นมะขามป้อมที่คัดเลือกไว้ในพื้นที่ภาคเหนือ
การรวบรวมและศึกษาพันธุ์มะนาวในสภาพแปลงปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม
เปรียบเทียบพันธุ์มะนาวลูกผสมที่คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์
เปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ พิจิตร 1 ที่ผ่านการฉายรังสี
การเปรียบเทียบสายต้นมะนาวพันธุ์แป้นทะวาย
ศึกษาชนิดต้นตอที่เหมาะสมกับมะนาวพันธุ์การค้า
วิธีการตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ
ศึกษาเปรียบเทียบสายต้นมะปรางหวานเพื่อการค้าระยะที่ 2
ศึกษาเปรียบเทียบสายต้นมะยงชิดเพื่อการค้าระยะที่ 2
การคัดเลือกสายต้นมะปรางและมะยงชิดโดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีระยะที่ 2
ศึกษาระยะปลูกและวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมของมะปรางระยะที่ 2
การเปรียบเทียบสายพันธุ์มันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น
การศึกษา จำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมันเทศ ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ)
การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศลูกผสมเนื้อสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
การผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง
การทดสอบพันธุ์มันเทศเพื่อการอุตสาหกรรมในแปลงเกษตรกร
การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-มันเทศ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการผลิตมันเทศจังหวัดพิจิตร
การสูญเสียด้านปริมาณและคุณภาพของมันเทศ
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของการผลิตลางสาดอุตรดิตถ์
การจัดทำคู่มือการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของลางสาดอุตรดิตถ์
วิธีการตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอในสภาพสวนเก่า
การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอสวนเก่าในภาคเหนือตอนล่าง (จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์)
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูเชิงการค้าโดยวิธีควั่นกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินในภาคเหนือตอนล่าง (จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์)
การรวบรม และศึกษาพันธุ์ส้มโอในสภาพแปลงปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม
เปรียบเทียบส้มโอท่าข่อยสายต้นคัดเลือก
การทดสอบพันธุ์ส้มโอที่ตัดเลือกสายต้นจากการเพาะเมล็ด
การทดสอบพันธุ์ส้มโอทองดีที่คัดเลือกได้จากการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การคัดเลือกสายพันธุ์ส้มโอที่ได้จากการผสมพันธุ์
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของสับปะรดห้วยมุ่น
การจัดทำคู่มือการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของสับปะรดห้วยมุ่น
การทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกผสมหน้าวัวพันธุ์ใหม่
วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates